czwartek, 14 lutego 2013

„Dyplomy 2012” – wystawa prac absolwentów Wyższego Studium Fotografii


08.02.2013, godz.15.30
Galeria „Korytarz", JCK ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra

Wystawa jest prezentacją prac dyplomowych słuchaczy Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze, studiujących w latach 2008-2011. Wydaje się, że fotografia jest sztuką refleksji, którą w pewnym stopniu powinna zapewnić szkoła, łącząc doświadczenie wynikające z wiedzy o historii fotografii, historii sztuki oraz dialogu pochodzącego z obserwacji życia i stosunku do świata.
Ta wystawa powinna dowieść o istnieniu obszaru wolności artystycznej obejmującego działania dotyczące fotografii „sensu scricto”, jak również działania potencjalnych artystów posługujących się fotografią jako środkiem wyrazu.
Czy to się sprawdzi, czy proces dydaktyczny przyniesie kolejne efekty – przyszłość pokaże...

Wojciech Zawadzki

Żyjemy w czasach hiperprodukcji kolorowych, cyfrowych, „ślicznych” obrazków, tworzonych przez liczne rzesze posiadaczy aparatów fotograficznych. Zastanawiam się więc, co może być motywacją dla osób fotografujących do podjęcia edukacji w takiej szkole, jaką jest WSF?
Może intuicja, a może instynkt nakazuje tym nielicznym poszukiwać wyrazistości swoich działań, kreatywności, jakie daje to medium? 
Podczas naszych spotkań staramy się zwalniać tempo, refleksyjnie analizować, doświadczać obrazy otaczającej nas rzeczywistości. Posługując się współczesną technologią, często z nostalgią i chyba zazdrością, wpatrujemy się w „przeszłość”, szperając w zbiorach tej wczorajszej, dawnej i bardzo dawnej fotografii. Upewniamy się, że spokój, niespieszne działanie, to zapamiętywanie a pośpiech – to zapominanie.
Marek Liksztet, styczeń 2013Teoretyczne poznawanie fotografii jako sztuki obejmuje zarówno historię jej artefaktów, jak też ich zróżnicowane zaplecze ideowe. Nauczanie teorii i historii fotografii w trakcie trzech lat nauki w Studium zmierzało do przedstawienia całego spektrum istniejących koncepcji twórczych w tej dziedzinie. Celem było uświadamianie skali istniejących możliwości i stworzenie podstawy dla sensownego kojarzenia faktów i wartości. Usystematyzowanie takiej wiedzy warunkuje obecnie możliwość orientowania się w zalewie szczegółowych informacji, które dostępne są poprzez publikacje drukowane czy Internet.
Obowiązkowe prace teoretyczne były – jak sądzę – dobrym sprawdzianem przyswojenia sobie potrzebnej wiedzy i umiejętności jej wyrażenia. Wiele z nich oceniam wysoko z punktu widzenia kryteriów akademickich, niezależnie od oczywistego faktu, że główny wysiłek studentów szedł w kierunku umiejętności praktycznych. Mam nadzieję, że szkoła dała wszystkim nie tylko dyplom, ale też impuls do stałego pogłębiania wiedzy o różnych aspektach fotografii.
Adam Sobota