Profil galerii "Korytarz"Galeria „Korytarz” mieści się na I piętrze Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Powstała w 1991 roku. Została wpisana, jako jedna z czterech galerii fotografii w Polsce, na listę Europejskiego Centrum Fotografii w Monachium. W krótkim czasie zyskała sobie wysoki prestiż na „galeryjnej” mapie Polski. W ten sposób galeria stała się jedną z instytucji promujących Jelenią Górę.

Galeria „Korytarz” przyjmuje propozycje od wszystkich zainteresowanych współpracą w dziedzinie fotografii. Galeria ma charakter autorski – o realizacji propozycji decyduje kierownik artystyczny. Ścisła współpraca z siecią galerii fotografii na terenie kraju pozwala na eksponowanie najbardziej interesujących wystaw.

Podstawowym celem programowym galerii jest ciągłe udostępnianie różnych form fotografii artystycznej szerokim kręgom odbiorców, a także rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania tą dziedziną sztuki.

Atutem galerii „Korytarz” jest m.in. jej lokalizacja - odbiorca przychodzący do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na koncert lub spektakl teatralny ma szansę automatycznie zapoznać się z aktualną wystawą.