Profil galerii "Korytarz"
Galeria „Korytarz” mieści się na I piętrze Jeleniogórskiego Centrum Kultury.   Założył ją Wojciech Zawadzki w 1989 r. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul.1 Maja 60 w Jeleniej Górze. W roku 1994 Galeria Korytarz została przeniesiona do Regionalnego Centrum Kultury, na ul. Bankową 28/30 w Jeleniej Górze ( przekształconego później w Jeleniogórskie Centrum Kultury). Od  1994 do 2017 roku galerią kierowali wspólnie- Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki. Od roku 2018 programem Galerii Korytarz kieruje Tomasz Mielech.

               Została wpisana, jako jedna z czterech galerii fotografii w Polsce, na listę Europejskiego Centrum Fotografii w Monachium. W krótkim czasie zyskała sobie wysoki prestiż na „galeryjnej” mapie Polski. W ten sposób galeria stała się jedną z instytucji promujących Jelenią Górę.


Galeria „Korytarz” przyjmuje propozycje od wszystkich zainteresowanych współpracą w dziedzinie fotografii. Galeria ma charakter autorski – o realizacji propozycji decyduje kierownik artystyczny. Ścisła współpraca z siecią galerii fotografii na terenie kraju pozwala na eksponowanie najbardziej interesujących wystaw.


Podstawowym celem programowym galerii jest ciągłe udostępnianie różnych form fotografii artystycznej szerokim kręgom odbiorców, a także rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania tą dziedziną sztuki.


Atutem galerii „Korytarz” jest m.in. jej lokalizacja - odbiorca przychodzący do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na koncert lub spektakl teatralny ma szansę automatycznie zapoznać się z aktualną wystawą.